Giáo Trình Hệ Điều Hành – Chương 5 – Quản Lý Vào Ra

Nội Dung Giáo Trình Hệ Điều Hành – Chương 5 – Quản Lý Vào Ra: Khả năng hiệu suất của một hệ thống máy tính không chỉ phụ thuộc vào kiểu bộ vi xử lý và bề rộng từ (16, 32 hay 64 Bit), đặt biệt còn phụ thuộc một cách thực chất vào tốc độ, mà với nó, các dữ liệu có thể được dịch chuyển giữa các thiết bị vào – ra (kiểu bộ nhớ quảng đại, kiểu kết nối mạng…) và hệ thống bộ nhớ chính -bộ vi xử lý. Ở các ứng dụng khoa học thuần tuý, khả năng tính toán có thể đạt tới
hàng triệu phép tính dấu phẩy động. Trong sự khác biệt với điều đó, các yêu cầu của các thiết bị tính toán thông thường thì bao gồm một sự pha trộn muôn màu muôn vẻ các kiểu chương trình khác nhau: các thành phần tính toán, các ứng dụng về ngân hàng dữ liệu, các nhiệm vụ quản lý…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh he dieu hanh - chuong 5 464 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*