Giáo Trình Hệ Điều Hành – Chương 3 – Quản Lý Bộ Nhớ

Nội Dung Giáo Trình Hệ Điều Hành – Chương 3 – Quản Lý Bộ Nhớ: Một trong các phương tiện điều hành quan trọng là bộ nhớ chính. Quản lý tài nguyên bộ nhớ là một đề tại hữu ích và cấp bách, nó quyết định khả năng hiện hữu của một hệ thống máy tính. Theo đó, chúng ta phân biệt ba phạm vi, mà trong đó, các chiến lược khác nhau được sử dụng để quản lý bộ nhớ.
Các chương trình người sử dụng:Nhiệm vụ chính là bao gồm: việc quản lý một cách tối ưu không gian lưu trữ của tiến trình xung quanh các yêu cầu lưu trữ đặc biệt của chương trình. Điều này được thực hiện nhờ các bộ phận chương trình (thí dụ điều hành bộ nhớ) hay nhờ các chương trình thu gom rác,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh he dieu hanh - chuong 3 484 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*