Giáo Trình Hệ Điều Hành – Chương 1 – Mở Đầu

Nội Dung Giáo Trình Hệ Điều Hành – Chương 1 – Mở Đầu: Một hệ điều hành là phần mềm chứa đựng tất cả các chương trình cần thiết để điều hành máy tính thực hiện các ứng dụng khác nhau. Nếu một người sử dụng máy tính chỉ để xử lý text, anh ta sẽ mong rằng, máy tính chứa đựng tất cả các chức năng của ứng dụng xử lý text.
Các phần mềm của hệ điều hành được dùng trên thị trường là những phần mềm đã được chuẩn hoá. Tất cả đều có chung những chức năng là kết nối giữa phần cứng của máy tính ( như bộ vi xử lý, bộ nhớ và thiết bị xuất nhập) và các phần
mềm ứng dụng ( như các files, các chương trình của người sử dụng…),…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh he dieu hanh - chuong 1 359 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*