Giáo trình giải thuật

NỘI DUNG TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH GIẢI THUẬT BAO GỒM: KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT, SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT, THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA GIẢI THUẬT, CÁCH TÍNH ÐỘ PHỨC TẠP, PHÂN TÍCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÐỆ QUY, BÀI TOÁN SẮP XẾP, CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP ÐƠN GIẢN, KĨ THUẬT THIẾT KẾ GIẢI THUẬT, KĨ THUẬT CHIA ÐỂ TRỊ, QUY HOẠCH ÐỘNG, KĨ THUẬT QUAY LUI, KĨ THUẬT TÌM KIẾM ÐỊA PHƯƠNG, CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT LƯU TRỮ NGOÀI,…

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*