Giáo trình giải thuật

NỘI DUNG TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH GIẢI THUẬT BAO GỒM: KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT, SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT, THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA GIẢI THUẬT, CÁCH TÍNH ÐỘ PHỨC TẠP, PHÂN TÍCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÐỆ QUY, BÀI TOÁN SẮP XẾP, CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP ÐƠN GIẢN, KĨ THUẬT THIẾT KẾ GIẢI THUẬT, KĨ THUẬT CHIA ÐỂ TRỊ, QUY HOẠCH ÐỘNG, KĨ THUẬT QUAY LUI, KĨ THUẬT TÌM KIẾM ÐỊA PHƯƠNG, CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT LƯU TRỮ NGOÀI,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Giao trinh giai thuat 1 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*