Giáo trình giải thuật và lập trình (rất hay)

Nội dung giáo trình giải thuật và lập trình bao gồm: nhắc lại một số kiển thức đại số tổng hợp, phương pháp sinh, thuật toán quay lui, kỹ thuật nhánh cận, các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán tin học, phân tích thời gian thực hiện giải thuật, đệ quy và giải thuật đệ quy, cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách, ngăn xếp và hàng đợi, cây nhị phân, ký pháp tiền tố trung tố và hậu tố, sắp xếp, tìm kiếm, công thức truy hồi, phương pháp quy hoạch động, một số bài toán quy hoạch động, biểu diễn đồ thị trên máy tính, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị, tính liên thông của đồ thị,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Giai thuat va Lap Trinh(rat hay) 12 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*