Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 6 – Đĩa cứng

Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa cứng:

  • Các công nghệ đĩa cứng
  • Cấu tạo vật lý của đĩa cứng
  • Cấu tạo logic của đĩa cứng
  • Cài đặt đĩa cứng như thế nào?

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong6 - cau truc may tinh 2 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*