Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 5

Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa và ổ đĩa mềm:

  • Hoạt động của ổ đĩa mềm
  • Cấu tạo vật lý của đĩa mềm
  • Cấu tạo logic của đĩa mềm

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong5 - cau truc may tinh 1 MB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*