Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 4

Nội dung Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 4 – Tổ chức bộ nhớ của PC:

  • Các kiểu bộ nhớ vật lý trong PC
  • Nâng cấp và Cài đặt bộ nhớ
  • DOS và Windows 9x quản lý bộ nhớ như thế nào?

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong4 - cau truc may tinh 1 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*