Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 2

Nội dung Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 2 – Giới thiệu Phần mềm của PC:

  • Phần mềm và Phần cứng tương tác với nhau như thế nào?
  • Tài nguyên hệ thống là gì? Vai trò của nó?
  • Quan hệ giữa OS với BIOS, các trình điều khiển thiết bị, các chương trình ứng dụng
  • OS chạy các chương trình ứng dụng như thế nào?

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong2 - cau truc may tinh 2 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*