Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 1 – CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH

Nội dung Giáo trình cấu trúc máy tính – chương 1 – CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH bao gồm: Tổng quan về cấu trúc máy tính, Mô hình máy Turing, Nguyên lý Von Neumann, Sơ đồ tổng quát của một máy tính, Nguyên lý hoạt động của máy tính

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 01 2 MB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*