Ebook hướng dẫn cài đặt Fedora core 4 – Install fedora core 4

Hệ điều hành Fedora (hay còn gọi là Fedora core) là một bản phân phối Linux dựa trên RPM package manager được phát triển dựa trên công đồng theo dự án Fedora ( Fedora Project) được công ty Red Hat bảo trợ. Hỗ trợ kỹ thuật của Feodora đa số từ cộng đồng (mặc dù Red Hat có hỗ trợ nhưng không chính thức). Phiên bản Fedora core 4 hỗ trợ các loại vi xử lí I386, AMD64 và PowerPC. Phiên bản này tích hợp GNOME 2.14, KDE 3.5.4, Xorg 7.1, GCC 4.1.1 và Linux kernel 2.6.18. Bài viết này sẽ giới thiệu Ebook hướng dẫn cài đặt Fedora core 4, cài đặt từ đĩa CD rom, cài đặt từ mạng, cài đặt từ đĩa cứng.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf 09_Huong dan cai dat Fedora 4 3 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*