Đại từ

Nội Dung Đại từ gồm trong tiếng Anh có 05 đại từ được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau: Đại từ nhân xưng chủ ngữ – Subject Pro, đại từ nhân xưng tân ngữ -Complement Pro, Đại từ sở hữu – Prossesive Pro, tính từ sở hữu – Possesive Adjectives và đại từ Phản thân – Reflexive Pro.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*