Chiếu sáng và tạo bóng – ILLUMINATION AND SHADING

Nội dung tài liệu Chiếu sáng và tạo bóng – ILLUMINATION AND SHADING:

Illumination: sự chuyển tải dòng ánh sáng từ nguồn sáng đến các điểm trong không gian một cách trực tiếp hay gián tiếp.
Lighting: qui trình tính toán độ sáng phản xạ từ một đối tượng 3D.
Shading: qui trình gán một giá trị màu cho 1 pixel.
Light source (LS)
• Các thuộc tính của nguồn sáng:
♦ Phổ phát sáng (màu sắc)
♦ Thuộc tính hình học (vị trí, hướng)
♦ Độ suy giảm định hướng
• Nhìn thấy một vật thể = nhìn thấy ánh sáng đến từ các bề mặt của vật thể.
• Ánh sáng này xuất phát từ các nguồn sáng khác nhau xung quanh vật thể. Nếu vật thể là trong suốt (không phản xạ) ta chỉ có thể thấy ánh sáng xuất phát từ các nguồn sáng nằm ngay sau vật thể.
• Có 2 loại nguồn sáng cơ bản:
♦ Các nguồn tự phát sáng (mặt trời, các bóng đèn, ..)
♦ Các nguồn sáng phản chiếu (các vật thể được chiếu sáng bởi các nguồn tự phát sáng như bức tường, gương, …).

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Illumination-Shading 1 MB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*