Cấu trúc tiếng Anh giao tiếp

Nội Dung Cấu trúc tiếng Anh giao tiếp gồm có:

Những cấu trúc tiếng Anh giao tiếp thông dụng:
◕ To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)

◕ Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)

◕ To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)

◕ Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa)

 

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*