Cấu trúc tài liệu nâng cao – Bài 7 – CÂY 2-3-4

Nội Dung Cấu trúc tài liệu nâng cao – Bài 7 – CÂY 2-3-4: Các số 2, 3 và 4 trong cụm từ cây 2-3-4 có ý nghĩa là khả năng có bao nhiêu liên kết đến các node con có thể có được trong một node cho trước. Đối với các node không phải là lá, có thể có 3 cách sắp xếp sau:
Một node với một mục dữ liệu thì luôn luôn có 2 con, một node với hai mục dữ liệu thì luôn luôn có 3 con, một node với ba mục dữ liệu thì luôn luôn có 4 con,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Cau truc du lieu nang cao_Bai-7 277 KB 11

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*