Cấu trúc máy tính – Chương 8 – Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

Nội Dung Giáo Trình Cấu trúc máy tính – Chương 8 – Cấu trúc điều khiển và vòng lặp:Sự cần thiết của lệnh nhảy trong lập trình ASM, lệnh JMP (Jump) : nhảy không điều kiện, lệnh LOOP : cho phép lặp 1 công việc với 1 số lần nào đó, các lệnh so sánh và luận lý, lệnh lặp có điều kiện, lệnh nhảy có điều kiện, biểu diễn mô phỏng cấu trúc luận lý mức cao, chương trình con,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 08 Cau truc DK & Loops 2 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*