Cấu trúc máy tính – Chương 7 – Toán tính -Toán hạng – Các phép định địa chỉ – Tập Lệnh

Bài Giảng Nội Dung Cấu trúc máy tính – Chương 7 – Toán tính -Toán hạng – Các phép định địa chỉ – Tập Lệnh: Hiểu cách dùng toán tử trong ASM, nắm được tập lệnh của CPU 8086/8088, biết cách định địa chỉ thông qua toán hạng, biết vận dụng các kỹ năng trên vào vấn đề cần giải, quyết và hiện thực thành chương trình,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 07 Toantu 8 MB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*