Cấu trúc máy tính – Chương 5 – Input /Output Devicas

Nội Dung Giáo Trình Cấu trúc máy tính – Chương 5 – Input /Output Devicas: Nguyên lý xuất nhập trong máy tính, cách CPU giao tiếp với thiết bị I/O, ngắt quãng, DMA, Các thiết bị I/O : Hard Disk,Floopy Disk, Printer, Keyboard,Mouse,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 05 InputDevice 1 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*