Cấu trúc máy tính – chương 3 – Chương trình gỡ rối DEBUG

Nội dung bài giảng Cấu trúc máy tính – chương 3 – Chương trình gỡ rối DEBUG: dịch được 1 chương trình ngắn, xem các thanh ghi và cờ của CPU, xem sự thay đổi đổi nội dung của biến, dò tìm trị ở dạng nhị phân hoặc ASCII trong bộ nhớ,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 03 debug 1 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*