Cấu trúc máy tính – Chương 12 – Lập trình xử lý đĩa và File

Nội Dung Giáo Trình Cấu trúc máy tính – Chương 12 – Lập trình xử lý đĩa và File: CƠ BẢN VỀ LƯU TRỮ TRÊN ĐĨA TỪ, MỘT ỨNG DỤNG HIỂN THỊ SECTOR, MỘT ỨNG DỤNG HIỂN THỊ CLUSTER, CÁC CHỨC NĂNG VỀ FILE Ở MỨC HỆ THỐNG, QUẢN LÝ ĐĨA VÀ THƯ MỤC, TRUY XUẤT ĐĨA VỚI INT 13H CỦA ROMBIOS, BÀI TẬP, GiỚI THIỆU FILE VÀ LẬP TRÌNH XỬ LÝ FILE,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 12 LAP TRINH XU LY DIA & FILE 1 MB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*