Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – CÂY, CÂY NHỊ PHÂN, CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Nội Dung Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – CÂY, CÂY NHỊ PHÂN, CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM: Cây là một tập hợp T các phần tử (nút trên cây) trong đó có 1 nút đặc biệt T0 được gọi là gốc, các nút còn khác được chia thành những tập rời nhau T1, T2 , … , Tn theo quan hệ phân cấp trong đó Ti cũng là một cây, nút ở cấp i sẽ quản lý một số nút ở cấp i+1. Quan hệ này người ta còn gọi là quan hệ cha-con

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Cau truc du lieu nang cao_Bai-4 298 KB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*