Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 2 – Một số phương pháp sắp xếp

Nội Dung Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 2 – Một số phương pháp sắp xếp: Thuật toán sắp xếp nhanh – Quick Sort
Ý tưởng:
Có dãy số: a1, a2, …, an
Giải thuật QuickSort làm việc như sau:
Chọn x là một phần tử làm biên: thường chọn là phần tử ở giữa dãy số,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Cau truc du lieu nang cao_Bai-2 406 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*