Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Giới thiệu

Nội dung Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1:Danh sách liên kết bao gồm các phần tử. Mỗi phần tử của danh sách đơn là một cấu trúc chứa 2 thông tin :

– Thành phần dữ liệu: lưu trữ các thông tin về bản thân phần tử .

– Thành phần mối liên kết: lưu trữ  địa chỉ của phần tử kế tiếp trong danh sách, hoặc lưu trữ giá trị NULL nếu là phần tử cuối danh sách.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Cau truc du lieu nang cao_Bai-1 253 KB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*