Cấu hình Firewall Window 7 – Lab Window 7 (6)

Bài Lab hướng cấu hình Firewall Window 7, dùng Windows Firewall Advanced Security Snap-in cấm truy cập internet

Lab window 7 Nhất Nghệ

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lab-Window-7(6) 1 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*