Cấu hình BranchCache trên Window 7 – Lab window 7 (10)

Đối với một hê thống mạng công ty có nhiều chi nhánh, các user tại văn phòng chi nhánh thường xuyên truy cập dữ liệu đến các Server tại trụ sở chính thông qua đường truyền WAN. Khi số lượng truy cập quá nhiều trong cùng thời điểm thì dẫn đến tốc độ truy cập chậm hoặc truy cập thất bại. BranchCache ra đời để giải quyết vấn đề trên, BranchCache là một tính năng mới trên Window server 2008 R2window 7, nó giúp giảm lưu lương truy cập file, lưu lương truy cập website, giúp cải thiện tốc độ các ứng dụng thông qua đường truyền WAN. Bài lab này hướng dẫn cấu hình BranchCache trên window 7 theo mô hình Distributed Cache.

Lab Window 7 Nhất Nghệ

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lab-Window-7(10) 1 MB 6

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*