Các thuật toán xén điểm, đường thẳng – Clipping

Một số thuật toán xén điểm, đường thẳng:

  • Thao tác loại bỏ các phần hình ảnh nằm ngoài một vùng cho trước được gọi là xén hình.
  • Vùng được dùng để xén hình gọi là cửa sổ xén (clip window).
  • Cho cửa sổ hình chữ nhật có tọa độ của các điểm dưới bên trái và điểm trên bên phải lần lượt là ( ) min min x , y và ( ) max max x , y .

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Clipping 109 KB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*