Các thuật toán vẽ đường – Line Drawing

Nội dung bài giảng các thuật toán vẽ đường – line drawing:

Giả sử tọa độ các điểm nguyên sau khi xấp xỉ đối tượng thực lần lượt là (x i , y i ), i = 0,…. Đây là các điểm nguyên sẽ được hiển thị trên màn hình.
· Bài toán đặt ra là nếu biết được (x i , y i ) là tọa độ nguyên xác định ở bước thứ i, điểm nguyên tiếp theo (x i+1, y i+1) sẽ được xác định như thế nào.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf LineDrawing 161 KB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*