Các thuật toán tô màu

Một số thuật toán tô màu:

  • Một vùng tô thường được xác định bởi một đường khép kín nào đó gọi là đường biên. Dạng đường biên đơn giản thường gặp là đa giác.
  • Có hai dạng vùng tô thường gặp : tô bằng một màu thuần nhất (solid fill) và tô theo một mẫu tô (fillpattern) nào đó.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf AreaFilling 195 KB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*