Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều

Nội dung bài giảng Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều:

Bản chất của phép biến đổi hình học là thay đổi các mô tả về tọa độ của đối tượng, từ đó làm đối tượng thay đổi về hướng, kích thước, hình dạng.
– Có hai quan điểm về phép biến đổi hình học, đó là:
+ Biến đổi đối tượng : thay đổi tọa độ của các điểm mô tả đối tượng theo một qui tắc nào đó.
+ Biến đổi hệ tọa độ : tạo ra một hệ tọa độ mới và tất cả các điểm mô tả đối tượng sẽ được chuyển về hệ tọa độ mới.
– Các phép biến đổi hình học cơ sở : tịnh tiến, quay, biến đổi tỉ lệ

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Transf2D 119 KB 8

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*