Các phép biến đổi 3 chiều

Nội dung bài Các phép biến đổi 3 chiều bao gồm:

Cùng một loại đối tượng có thể xuất hiện trong nhiều cảnh và xuất hiện nhiều lần trong một cảnh với các phương vị, màu sắc khác nhau.
• Nếu ta có các mô hình đối tượng tốt, ta có thể phát sinh ra các đối tượng khác nhau từ một mô hình duy nhất nhờ các phép biến đổi.
• Các phép biến đổi quan trọng nhất là các phép biến đổi Affine và các phép chiếu.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Transf3D 461 KB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*