Các loại câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Nội Dung Các loại câu đảo ngữ trong tiếng Anh gồm có: 11 loại câu đảo ngữ

1. Đảo ngữ với NO và NOT

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

3. Đảo ngữ với ONLY

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No

5. No sooner………. than…..Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before

6. Đảo ngữ với Not only……. but……also…..

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*