Các đối tượng đồ họa cơ sở – Computer Graphics Primitives

Tài liệu Các đối tượng đồ họa cơ sở – Computer Graphics Primitives:

Ảnh tạo bởi máy tính bao giờ cũng được cấu trúc từ tập các đối tượng đơn giản hơn.

Có hai cách biểu diễn các ảnh này, đó là :

  • Biểu diễn bằng dãy các pixel.
  • Biểu diễn bằng tập các đối tượng hình học cơ sở như đoạn thẳng hay vùng tô đa giác, … Sau đó, các đối tượng cơ sở sẽ được chuyển sang dãy các pixel tương ứng để hiển thị.
  • Quá trình chuyển các đối tượng đồ họa cơ sở về dãy các pixel tương ứng được gọi là quá trình chuyển đổi bằng dòng quét (scan-converting)..
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*