CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DDOS

Tấn công từ chối dịch vụ (Denial of Service – DoS) là dạng tấn công nhằm ngăn chặn người dùng hợp pháp truy nhập các tài nguyên mạng. Tấn công DoS đã xuất hiện từ khá sớm, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (Distributed Denial of Service – DDoS) là một dạng phát triển ở mức độ cao của tấn công DoS được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999. Khác biệt cơ bản của tấn công DoS và DDoS là phạm vi tấn công. Trong khi lưu lượng tấn công DoS thường phát sinh từ một hoặc một số ít host nguồn, lưu lượng tấn công DDoS thường phát sinh từ rất nhiều host nằm rải rác trên mạng Internet. Hiểu được các cơ chế tấn DDoS, phân loại DDoS và một số cách phòng chống sẽ giúp nhà quản trị giảm được rất nhiều thiệt hại của các cuộc tấn công DDoS. Dưới đây xin chia chia sẻ tài liệu phân loại ddos và các biện pháp phòng chống ddos sẽ giúp bạn hiểu được khái niệm về ddos, các cơ chế làm việc cở DDoS từ đó đưa ra một số biện pháp để hạn chế DDoS.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Phan loai tan cong DDoS va cac bien phap phong chong 466 KB 10

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*