Bài giảng giải thuật 2004 – chương 9 – Cây khung nhỏ nhất

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 9 – Giải thuật tìm kiếm trong đồ họa: cạnh an toàn, một giải thuật tổng quát, phép cắt, cạnh nhẹ, nhận ra một cạnh an toàn, giải thuật của kruskal, thuật thi giải thuật của kruskal, phân tích giải thuật kruskal, giải thuật prim, thực thi giải thực prim, phân tích giải thuật prim,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch09_MinSpanTrees 306 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*