Bài giảng giải thuật 2004 – chương 8 – Giải thuật tìm kiếm trong đồ họa

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 8 – Giải thuật tìm kiếm trong đồ họa: biểu diễn các đồ thị, biểu diễn một đồ thị vô hướng, biểu diễn một đồ thị có hướng, tìm kiếm theo chiều rộng, phân tích BFS, đường đi ngắn nhất, cây  theo chiều rộng, cây tìm kiếm theo chiều rộng, tìm kiếm theo chiều sâu,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch08_GraphAlgos 473 KB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*