Bài giảng giải thuật 2004 – chương 7 – Cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 7 – Cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau: Các thao tác Cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau, một ứng dụng của các tập rời nhau, thao tác lên các tập rời nhau, biểu diễn các tập rời nhau dùng danh sách liên kết, thao tác Union không dung heuristic, heuristic để tăng tốc Union, biểu diễn cách tập rời nhau bằng rừng, biển diễn tập bằng cây,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch07_DisjSets 366 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*