Bài giảng giải thuật 2004 – chương 6 – Fibonacci heap

Nội dung bài giảng giải thuật 2004 – chương 6 – Fibonacci heap: cấu trúc của Fibonacci heap, ví dụ về cấu trúc của Fibonacci heap, hàm thế năng, bậc tối đa, các thao tác lên heap hợp nhất được, cây nhị thức không thứ tự, tạo Fibonacci heap mới, chèn một nút vào Fibonacci heap, tìm nút nhỏ nhất, hợp nhất hai Fibonacci heap, tách ra nút nhỏ nhất,…

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*