Bài giảng giải thuật 2004 – chương 3 – Phân tích khâu hao

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 3 – Phân tích khâu hao: cấu trúc dữ liệu stack, bộ đếm nhị phi dài k bit, phân tích một stack, phương pháp gộp chung, phương pháp gộp chung phân tích stack, phương pháp gộp chung phân tích nhị phân, phương pháp kế toán, phương pháp kế toán phân tích stack, phương pháp thế năng,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch03_AmortizedAnalysis 341 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*