Bài giảng giải thuật 2004 – chương 4 – B-cây

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 3 – B-cây: cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ ngoài, truy cập đĩa, các thao tác lên một đĩa, hệ thống phân nhánh, định nghĩa của B-cây, chiều cao của một B-cây, số khóa tối thiểu trong một B-cây, các thao tác lên một B-cây, tìm trong một B-Cây, tạo một B-cây trống, chèn một khóa vào một B-cây, ví dụ tách một nút đầy, tách một nút của một B-cây, xóa một khóa của một B-cây,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch04_B-Trees 418 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*