Bài giảng giải thuật 2004 – chương 2

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 2: bài toán chọn hoạt động, giải thuật greedy cho bài toán hoạt động, chạy greedy-activity-selector lên một bài toán hoạt động, correctness của giải thuật greedy cho bài toán chọn hoạt động,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch02_GreedyAlgos 80 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*