Bài giảng giải thuật 2004 – chương 13 – Giải thuật xấp xỉ

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 13 – Giải thuật xấp xỉ: bài toán che phủ đỉnh, một giải thuật xấp xỉ cho bài toán che phủ đỉnh, phân tích Approx-Vertex-cover, bài toán che phủ tập, dạng quyết định của bài toán che phủ tập,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch13_ApproxAlgos 244 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*