Bài giảng giải thuật 2004 – chương 12 – NP-đầy đủ

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 12 – NP-đầy đủ: hình thức hóa khái niệm bài toán, bài toán trừu tượng, bài toán quyết định, bài toán tối ưu, mã hóa, lớp P, bài toán trừu tượng và bài toán cụ thể, các mã hóa, liên quan giữa các mã hóa, mã hóa chuẩn, một khung ngôn ngữ hình thức,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch12_NPC 281 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*