Bài giảng giải thuật 2004 – chương 11 – Hình học toán học

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 11 – Hình học toán học: xác định các cặp đoạn thẳng căt nhau, giải thuật thô sơ, kỹ thuật quét, thứ tự các đoạn thẳng, các cấu trúc dữ liệu trong kỹ thuật quét, các thao tác sweep-line status, event-point schedule, breaking ties, tính đúng đắn,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch11_hinh-hoc-toan-hoc 175 KB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*