Bài giảng giải thuật 2004 – chương 10 – Single source shortest path

Nội dung Bài giảng giải thuật 2004 – chương 10 – Single source shortest path: các đường đi ngắn nhất từ một điểm nguồn, cạnh có trọng số âm, biểu diễn các đường đi ngắn nhất, cây các đường đi ngắn nhất có gốc tại đỉnh nguồn s, cấu trúc của đường đi ngắn nhất, kỹ thuật nới lỏng, thực thi nới lỏng lên một cạnh,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ch10_ShortestPaths 477 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*