Bài giảng chương trình dịch – chương 9 – SINH MÃ ÐÍCH

Nội dung Bài giảng chương trình dịch – chương 9 – SINH MÃ ÐÍCH: Giai đoạn cuối của quá trình biên dịch là sinh mã đích. Dữ liệu nhập của bộ sinh mã đích là biểu diễn trung gian của chương trình nguồn và dữ liệu xuất của nó là một chương trình đích (hình 9.1). Kỹ thuật sinh mã đích được trình bày trong chương này không phụ thuộc vào việc dùng hay không dùng giai đoạn tối ưu mã trung gian

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong9_uni 384 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*