Bài giảng chương trình dịch – chương 3 – PHÂN TÍCH TỪ VỰNG

Nội dung bài giảng chương trình dịch – chương 3 – PHÂN TÍCH TỪ VỰNG: Chương này trình bày các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ phân tích từ vựng. Kỹ thuật đơn giản để xây dựng một bộ phân tích từ vựng là xây dựng các lược đồ – automata
hữu hạn xác định (Deterministic Finite Automata – DFA) hoặc không xác định
(Nondeterministic Finite Automata – NFA) – mô tả cấu trúc của các thẻ từ (token) của ngôn ngữ nguồn và sau đó dịch “thủ công” chúng sang chương trình nhận dạng các token. Một kỹ thuật khác nhằm tạo ra bộ phân tích từ vựng là sử dụng Lex – ngôn ngữ hành động theo mẫu (pattern). Trước tiên, người thiết kế trình biên dịch phải mô tả các mẫu được xác định bằng các biểu thức chính quy, sau đó sử dụng trình biên dịch của Lex để tự động tạo ra một bộ định dạng automata hữu hạn hiệu quả (bộ phân tích từ vựng).

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf chuong3_uni 312 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*