Bài giảng các lệnh truy vấn SQL

SQL là một chuẩn ANSI (American National Standards Institute – Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ) cho các hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu. Các phát biểu SQL dùng để truy tìm và cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. SQL làm việc với các trình quản lý cơ sở dữ liệu như Access, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, và nhiều trình khác (đáng tiếc là đa số trong chúng có các phần mở rộng ngôn ngữ SQL riêng). Để làm việc tốt với các hệ quản tri cơ liệu bạn cần phải vững các lệnh truy vấn SQL: như lệnh SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT,…

 

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Cau lenh truy van SQL 380 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*