Bài 2: Các thành phần ứng dụng trên Android – Ebook lập trình Android

Nội dung bài các thành phần ứng dụng trên Android – Ebook lập trình Android bao gồm: Activity, View, Service, Broasdcast Receiver, Intent, Content Provider, Notification, ứng dụng Android và cơ chế hoạt động, Activity và vòng đời ứng dụng,…

Nguồn: ĐH KHTN.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Bai 2 - Cac thanh phan ung dung Android 454 KB 6

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*