Bài 1: Hello Android – Ebook lập trình Android của ĐH KHTN

Bài trước đã chia sẻ Tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN – Module 3. Bài viết này xin chia sẻ tiếp Bài 1: Hello Android – Ebook lập trình Android của ĐH KHTN. Nội dung bài này bao gồm: Giới thiệu tổng quan lịch sử phát triển hệ điều hành Android, các phiên bản Android, môi trường làm việc, kiến trúc của Android, ngôn ngữ liệu trình cho Android, cài đặt môi trường cho Android,…

Nguồn: ĐH KHTN.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Bai 1 - Hello Android 819 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*